Sjoukje Visser

Voorzitter

Frida Bouma

Vice Voorzitter

Tea Wijnja

MVA

Carin Kramer

Penningmeester

Frits de Jong

Ledenadministratie

Wessel Stegenga

Bands/AV

Ingrid Altenburg

Social Media

Teake Jonkman

Vormgeving

Germ Wijnja

MVA

Hidde Zijlstra

MVA

Silke de Vries

MVA

Maaike Steneker

MVA

Niels Postma

MVA

Menno Hartlief

MVA