Historie KPJ Sint Nyk

Er waren eens een aantal boeren…

Op 15 november 1923 sprak Dhr. Hettinga – Cornjum voor de RK – Boerenbond (ABTB Aartsdiocesane Boeren en Tuindersbond) en pleitte tijdens zijn voordracht voor het oprichten van een Jonge Boerenbond. Hier werd positief op gereageerd en na de vergadering werd er een voorlopig bestuur benoemd. Met een inschrijving bij de kamer van koophandel, werd dit bestuur gevormd door Johannes Bonekamp, Durk Bouma en Epke Meyer. De eerste vergadering werd gepland op 13 december 1923 bij Dhr. P. Bouwhuis. 

De J.B.T.B. (KPJ) Sint Nyk was geboren! De Jonge Boeren en Tuinders Bond, was een vereniging uitsluitend voor boerenzonen en knechten. In Sint Nyk mochten echter ook de zuivel- en landarbeiders lid van de vereniging worden. Bij andere afdelingen in het land had men wel dat statusverschil. De activiteiten bestonden onder andere uit gastsprekers m.b.t. land- en tuinbouw en cursussen op landbouwgebied.

Bijna 35 jaar later op 20 maart 1958 nodigde de J.B.T.B. een aantal jonge boerinnen uit met als doel de oprichting van een boerinnenbond. Dit voorstel werd dezelfde avond nog goedgekeurd, de Jonge Boerinnen Bond was geboren (J.B.B.). Het bestuur bestond in die eerste jaren uit Betty Rijpkema, Jantsje Postma, Berber Vogelzang, Marie Altenburg en Vera Bonekamp. Op 21 april 1958 hielden zij hun eerste vergadering in de landbouwschool in Sint Nyk. In 1962 ondergaat de J.B.B. een naamsverandering. Dit omdat men zich niet meer echt in de naam Jonge Boerinnenbond kon vinden. De nieuwe naam werd de M.B.A. wat stond voor Meisjes Beweging van de A.B.T.B.

Tot 1965 werd er door de J.B.T.B. en de M.B.A apart vergaderd. Toch werden er steeds vaker activiteiten overeenkomstig en gezamelijk georganiseerd. Door de goede klik tussen beide jongerenverenigingen van de A.B.T.B. werd besloten de M.B.A. af te schaffen en met elkaar verder te gaan als J.B.T.B. Om deze verandering kracht bij te zetten werd de naam van J.B.T.B. gewijzigd in KPJ Sint Nyk. De Katholieke Plattelands Jongeren werd hiermee een feit en vanaf 1965 is niet alleen de naam gewijzigd, maar zijn ook de activiteiten veranderd…  

 

KPJ anno 2022 


Natuurlijk is er door de jaren heen heel wat veranderd. Vroeger was Sint Nyk een echt landbouwdorp waar “de boer zijn wil wet was”. Nu is het woord “Katholieke Plattelands Jongeren” behoorlijk verouderd. Wij zijn inderdaad jongeren van het platteland maar wij werken niet voornamelijk in de agrarische sector. Ook het geloof speelt zo goed als geen rol meer. KPJ Sint Nyk is voor iedere jongere toegankelijk ongeacht geloofsovertuiging!

    

KPJ Sint Nyk grootste van het Noorden!

Helaas zijn er in Nederland steeds minder KPJ afdelingen. In Sint Nyk draait de KPJ echter met zo’n 400 leden en ruim 2000 volgers via Social Media erg goed. We zeggen dan ook met trots dat we de grootste afdeling van het noorden zijn! De activiteiten van de KPJ zijn door de jaren heen natuurlijk behoorlijk veranderd. Net als de activiteiten van de jongeren van Sint Nyk gaat ook de KPJ zo veel mogelijk met de tijd mee. Onze activiteiten bestaan momenteel uit:

Top 1000 (één keer in de vijf jaar, in samenwerking met De Wissel en Jeugdspoar)

Oktoberfest (voor het eerst in 2021, in samenwerking met De Wissel)

KPJ Kerst (ieder jaar op 25 december)

KPJ Aprés Ski (eind februari)

KPJ Pasen (Paaszondag)

KPJ Beachvolleybal (Pinksterzondag)

Busreis Zwarte Cross

Het bouwen van een praalwagen voor de Allegorische optocht (elke eerste donderdag van september)

 Wij zien je graag op één van onze evenementen verschijnen!Het huidige KPJ Bestuur vindt u hier!